poczta kurier

Expres poczta Chorzów zamów online

Do dawniej aby wysłać list, musieliśmy udać się na placówkę pocztową, postarać się o odpowiednie, opakowanie i co w najgorszym wypadku powinniśmy wyjść z miejsca zamnieszkania, bo przecież mrozu, ktoś oczekuje na naszą list wyczekując listonosza. Tracimy nasz nieoszacowany czas na dotarcie do urzędu pocztowego, czekanie w kolejce w placówce pocztowej do fajnych też trudno […]

Continue Reading